{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Advies

Etiketten: meer dan etiquette

Niets beters dan een etiket om de interne traceerbaarheid van voedingsmiddelen en producten te verzekeren. Een simpele maar onmisbare handeling om de voedselveiligheid te garanderen en de strenge controles van het FAVV te doorstaan. Een kort overzichtje van de verplichtingen en het juiste gebruik van etiketten in de keuken.

Net als iedereen die met voedsel werkt, moet ook de horeca een onberispelijke traceerbaarheid aanhouden. Dat geldt voor alle binnenkomende en uitgaande producten, maar ook voor producten die worden bewerkt en bewaard in de keuken. De steeds strenger wordende wetten laten geen ruimte meer voor foutjes.

Er zijn veel maatregelen nodig om aan de vele HACCP principes te voldoen, en het etiketteren van ter plaatse bereide voedingsmiddelen is daarbij zeker niet de minste. Het FAVV legt in zijn lijst van controles ook strikte en duidelijke regels rond etikettering op m.b.t. traceerbaarheid. Reden te meer om voor het personeel eenvoudig toe te passen procedures in te voeren die ook tijdens een inspectie gemakkelijk te lezen zijn.

DURA LEX SED LEX

Twee vermeldingen zijn wettelijk verplicht: de productie- en/of vervaldatum en de productbeschrijving. Tijdens een controle van het FAVV, of bij een eigen interne controle, moeten volgende punten worden nageleefd:

  • De voedingsmiddelen in de koelkamers moeten verpakt, afgedekt en gedateerd zijn.
  • Warme resten die nog gebruikt kunnen worden, moeten onmiddellijk worden gekoeld binnen de wettelijke temperaturen, verpakt en geëtiketteerd.
  •  Bereide of voor later gebruik in porties verpakte producten moeten worden voorzien van een etiket: productomschrijving, productiedatum, vervaldatum. 

Ieder kiest zelf of ze algemene etiketten met enkel de wettelijk verplichte info gebruiken, of meer gedetailleerde etiketten met bijvoorbeeld de naam van de persoon die het product heeft verpakt. Wie niet werkt met een uitgebreide keukenbrigade of voortdurend wisselend personeel, kan perfect verder met het eerste. Maar de uitgebreide etiketten hebben ook voor kleine keukenteams, omdat op die manier een nog nauwkeurigere controle mogelijk is. En wie wil zijn controles nu niet vereenvoudigen?

ALLES IN EN OP ORDE

Net als de verplichtingen voor de snijplanken, waarbij rauwe producten gescheiden moeten blijven van bereide, en duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende soorten producten, heeft ook het etiketteren tot doel om de risico’s op kruisbesmetting te beperken. Een korte maar duidelijke beschrijving van het product in de verpakking bevat dus bij voorkeur de productcategorie.

TOT UW DIENST

De nieuwe wetgeving over allergenen maakt de traceerbaarheidsprocedures nog complexer. Er bestaan nu ook etiketten waarop eventueel problematische ingredienten kunnen worden vermeld. Die maken het werk van het keukenpersoneel er aanzienlijk eenvoudiger op, aangezien ze de obers snel kunnen briefen, die op hun beurt de klant kunnen informeren. Last but not least is het aanbrengen van etiketten voor traiteurs, foodtrucks en cateringbedrijven nog belangrijker. Zij moeten veel meer bereide producten verpakken, en ook daarvoor gelden uiteraard dezelfde traceerbaarheidsregels. Een duidelijke procedure vermijdt verwarring en sensibiliseert ook de extra werkkrachten. En indien nodig kan de bron van problemen ook snel worden teruggevonden. Net als altijd is voorkomen beter dan genezen en etiketten zijn het beste vaccin tegen besmettingen en bewaarfouten.

EEN GOED ETIKET HEEFT EEN AANTAL DUIDELIJKE KENMERKEN:
  • Genoeg plaats voor de hoeveelheid, de naam van de persoon die het product verpakt en de vervaldatum. En in geval van herverpakking in porties, de openingsdatum van de originele verpakking.
  • Een duidelijke kleurcode waardoor de FIFO (First In - First Out) van de producten wordt gegarandeerd.
  • Geen enkele vorm van lijmresten of andere fysische besmetting die afkomstig kan zijn van oorspronkelijk verpakkingsmateriaal.
  • Verpakkingsmaterialen dienen geschikt te zijn voor contact met de voeding. Let op het symbool en vraag naar een verklaring van overeenstemming bij het punt van aankoop.