{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Advies

Flexibel werken is de toekomst 

“We kunnen geen personeel meer aanwerven.” Een vaak gehoorde klacht van horeca-uitbaters. Los van het politieke klimaat kunnen we er niet omheen dat heel wat horecaprofessionals het moeilijk hebben en steeds vaker een beroep moeten doen op jobstudenten en de nieuwe zogenaamde fl exi-jobs. Human resources vragen tegenwoordig om een heel andere aanpak, en dat gaf aanleiding tot nieuwe initiatieven. Een daarvan is Forganiser, een vernieuwend systeem dat wel eens een revolutie zou kunnen betekenen voor de horecasector.

De personeelskwestie blijft daar een cruciale rol spelen. Niet door een gebrek aan gemotiveerd personeel, maar voornamelijk door de combinatie van economische factoren en een ongeziene administratieve druk. Eenvoudig gezegd: niemand slaagt er nog in om personeel op lange termijn aan te werven. En daar bestaan oplossingen voor, met name om de aanwerving van personeel te vergemakkelijken en nieuwe vormen van tewerkstelling te beheren, die tot doel hebben de belangen van alle partijen te verdedigen, maar dan zonder de valkuilen van bijvoorbeeld taxidienst Uber. En daar komt Forganiser op het toneel, een project dat is ontstaan uit start-up Festen, gespecialiseerd in zogenaamde ‘extra’s’, en IT-bedrijf Interhost.

TOEKOMSTVISIE

“Forganiser is de eerste online tool van z’n soort die specifiek werd ontwikkeld voor de horeca”, vertelt Sebastian Rummens, die samen met Camil Verheecke aan de basis ligt van de jonge start-up. “Het systeem is het resultaat van onze lange ervaring als leverancier van personeel voor de horeca, festivals, organisatoren van evenementen en traiteurs. Het is een tool die niet alleen de planning regelt, maar ook alle wettelijke en administratieve verplichtingen die komen kijken bij de human resources in de horeca. Werkgever en werknemers hoeven zelfs niet langer per e-mail of telefoon te communiceren, want alles verloopt via de interface. Onze droom? Horeca- uitbaters de mogelijkheid bieden om hun humanresourcesbeleid volledig uit te besteden en zich op de kern van hun werk toe te leggen.” Een ambitieus plan en een schot in de roos. Forganiser heeft de vorm van een app die kan worden gebruikt op een computer of een tablet en waarmee het hele humanresourcesbeleid effi ciënt kan worden afgehandeld. Het begint al met de planning, die werknemers en werkgever in real time kunnen raadplegen. Daarnaast kunnen teamleden via het platform ook communiceren en hun gepresteerde uren bijhouden. Forganiser is verbonden met het sociaal secretariaat of de loonadministratie. Alle operaties worden dus onmiddellijk geïntegreerd en gevolgd door de nodige administratieve stappen.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Forganiser overtuigde al heel wat horecaprofessionals, met name in Antwerpen, waar Festen al sinds zijn oprichting is gevestigd. Enkele daarvan zijn het Felix Pakhuis, Bocadero en het gloednieuwe project De Serre. Een succes dat met de goedkeuring van de wetgeving op de fl exi-jobs een nieuwe vorm van dienstverlening in de horeca aankondigt. Moduleerbaarder, goedkoper en beter aangepast aan economische fl uctuaties. Is Forganiser ook gebruiksvriendelijk en professioneel? Of zal het een negatieve invloed hebben op de restaurantervaring van de klant? De toekomst zal het uitwijzen.

WAT ZIJN FLEXI-JOBS?

De wet op de flexi-jobs ging in oktober 2015 van kracht en sindsdien is er al heel wat inkt over gevloeid. De ene verfoeit hem, de ander is er helemaal lyrisch over, maar bovenal doet de wet heel wat vragen rijzen over het naleven van de sociale rechten en over de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd door constant wisselend personeel. Desondanks vormen fl exi-jobs een uitlaatklep voor een tewerkstellingsmarkt in moeilijkheden en voor horeca-uitbaters die kreunen onder de administratieve complexiteit van de witte kassa. Dus, wat zijn flexi-jobs?

• Een middel voor mensen die al een job hebben om hun inkomen aan te vullen door bij te klussen in de horeca.
• Om er recht op te hebben, moeten zij het voorbije kwartaal minstens vier vijfde voor een andere werkgever hebben gewerkt.
• Flexi-jobs zijn vrijgesteld van sociale bijdragen, verplichte heffingen en belastingen. Het nettoloon is dus gelijk aan het brutoloon.
• Het uurloon bedraagt minstens 9,69 euro (inclusief vakantiegeld), eventueel aan te vullen met premies voor nachtwerk en werk op feestdagen.
• De werkgever betaalt forfaitaire sociale bijdragen die 25% van het loon bedragen.