{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Advies

Veiligheid in de keuken en de zaal van horecazaken

De horeca is niet meteen de sector waarin de meeste arbeidsongevallen gebeuren, maar toch blijft de kwestie van de veiligheid in de keuken – en in de zaal – van cruciaal belang. Er gebeuren gemiddeld maar liefst 5 arbeidsongevallen per dag. Dat komt neer op een totaal van 1.700 arbeidsongevallen per jaar. Er bestaan wel degelijk moderne middelen die ons helpen om de juiste procedures toe te passen en om de gevaren op te sporen, zoals de wet dat voorschrijft.

Even een schets van het typische arbeidsongeval in de horeca. Dat vindt plaats op een donderdag in januari of maart. Slachtoffers zijn veelal jongere of onervaren mensen, die zich het vaakst bezeren aan hun hand, doordat ze op een verkeerde manier omgaan met een mes of ander scherp voorwerp of toestel. Maar uiteraard zijn de reële oorzaken veel uiteenlopender dan wat dit doorsnee voorbeeld laat uitschijnen.

LET OP JE VINGERS!

Dankzij een recente studie bij 7.300 Belgische horecazaken konden we erg nauwkeurige statistieken opstellen van de soorten arbeidsongevallen en de omstandigheden waarin die zich voordeden. We tellen er 1.700 per jaar en die zijn verantwoordelijk voor maar liefst 37.000 dagen arbeidsongeschiktheid. Preventie is dus op z’n plaats, niet alleen om de werknemers in de horeca te beschermen maar ook om de goede werking van de zaak veilig te stellen.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, komen brandwonden niet zo vaak voor in de horeca. Amper 6% van alle arbeidsongevallen zijn te wijten aan brandwonden. Het zijn snijwonden die het vaakst voorkomen, op de voet gevolgd door ontwrichtingen en verstuikingen. In totaal zijn 73% van de arbeidsongevallen eerder oppervlakkig van aard; ze leiden maar tot een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Handen worden het vaakst getroffen, met 33% van de gevallen, daarna armen (13%), voeten (11%) en benen (10%).

Het grootste gevaar zijn machines. 18% van alle arbeidsongevallen zijn te wijten aan een verlies van controle over het keukenapparaat, meestal een snijtoestel. Daarna volgen valpartijen, met 17%, en verkeerde bewegingen, met 16%. In al die gevallen waren een verkeerde lichaamshouding en het niet naleven van de elementaire veiligheidsregels verantwoordelijk voor het ongeval. Vallende of gebroken voorwerpen zijn dan weer goed voor 14% van de ongevallen. Ook chemische onderhoudsproducten zijn niet zonder gevaar, net als het heffen van zware lasten en transportmiddelen.

IN NAAM DER WET

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een risicoanalyse te laten uitvoeren, zowel op het vlak van arbeidsongevallen als van welzijn voor de werknemers. Om dat gemakkelijker te maken werkte de FOD Werkgelegenheid samen met het Europees agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) om een online tool daarvoor te ontwikkelen. Die tool, die de naam OiRA Horeca meekreeg (Online Interactive Risk Assessment), staat sinds september 2016 online. De simulatiemodule maakt het voor alle soorten etablissementen met minder dan 20 werknemers mogelijk om een volledige en gedetailleerde evaluatie uit te voeren. Die houdt rekening met de bijzonderheden van de sector en de verschillende werkposten. Je kunt dus de risico’s in zowel de zaal als de bar en de keuken evalueren. Na die evaluatie, die je op je gemak met je eigen computer kunt uitvoeren, kun je een actieplan opstellen. Dat is immers ook wettelijk verplicht. Daarmee kun je de procedures indien nodig verbeteren, de uitrusting van je zaak aanpassen en vooral je personeel beter briefen. De cijfers zijn immers duidelijk genoeg: werknemers met minder dan 2 jaar ervaring en personeel dat jonger is dan 35 jaar worden het vaakst getroffen door een arbeidsongeval. Preventie richt zich dus best in eerste instantie tot hen, waarbij de nadruk moet worden gelegd op ervaring en het naleven van de veiligheidsinstructies. Iets waarmee vooral jonge mensen nog al te vaak een loopje nemen...

TEAMWERK

Zorg dragen voor het welzijn en de veiligheid van het personeel is een noodzaak voor alle kleine horecazaken. Grote spelers kunnen een afwezigheid gemakkelijk opvangen door een tijdelijke werkkracht, maar voor kleine structuren is dat vaak onbetaalbaar. Bovendien levert een team dat zich veilig voelt en in goede omstandigheden kan werken de beste prestaties. De risicoanalyse kun je overigens ook perfect samen met je personeel uitvoeren. Zo kun je er specifieke informatie aan toevoegen die eigen is aan iedere werkpost. Dat versterkt de teamgeest en geeft je personeel het gevoel betrokken te worden. Want het mag dan een cliché zijn, het is wel de waarheid: veiligheid is een zaak van iedereen.

VEILIGHEID IN CIJFERS
  • 1.700 arbeidsongevallen per jaar in de horeca
  • 37.000 dagen arbeidsongeschiktheid
  • 73% van de arbeidsongevallen zijn oppervlakkige verwondingen
  • 33% van de arbeidsongevallen hebben betrekking op de handen
  • 18% van alle arbeidsongevallen zijn te wijten aan een verlies van controle over het keukenapparaat