{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Advies

Vergoeding aan SABAM voor muziek in jouw zaak

Speel je achtergrondmuziek in jouw restaurant? Of mogen jouw klanten via een online streamingdienst meegenieten van een sportwedstrijd op tv? Dan moet je een vergoeding betalen aan een auteursrechtenmaatschappij. Wanneer moet je betalen, wat en aan wie? Lees het hier.

Wanneer je in een restaurant, café, snackbar of cafetaria muziek laat horen dan hebben zowel de auteurs, componisten als uitgevers recht op een vergoeding. De auteursrechten worden door SABAM geïnd, de ‘naburige rechten’ of ‘billijke vergoeding’ van de uitvoerders en producenten, specifi ek voor horecazaken, door Honebel. Die verdeelt het geld aan twee auteursmaatschappijen, Playright die de rechten van de uitvoerders vertegenwoordigt en SIMIM die de rechten van de producenten vertegenwoordigt. Je kan het betalen van deze rechten vervelend vinden, maar zonder inning van auteursrechten zouden auteurs voor het gebruik van hun werk geen loon ontvangen.

HOEVEEL AUTEURSRECHTEN MOET IK BETALEN?

Om te weten waarvoor je welke vergoeding voor auteursrechten verschuldigd bent, kan je op de website van SABAM nagaan welk tarief precies van toepassing is. Wanneer je op de balk ‘voor iedereen’ klikt en vervolgens op ‘muziek’ en dan op ‘dagelijks gebruik’, vind je onderaan de pagina een overzicht van de verschillende tarieven. Tarief 101 is van toepassing voor restaurants, cafés, snackbars en frietkramen. Voor de billijke vergoeding moet je een vergoeding betalen aan Honebel. Die vergoeding is doorgaans een derde goedkoper dan deze van SABAM. SABAM bepaalt haar tarieven autonoom, de tarieven van Honebel worden bepaald bij wet.

OP MIJN WEBSITE ZIT EEN MUZIEKJE

Ook dan moet je een vergoeding betalen. Niet aan SABAM of aan Honebel, maar aan Unisono die de auteursrechten voor muziek in bedrijven regelt. De muziek is beperkt tot 15 minuten. Maar je mag ze wel in een loop van 24 uur draaien.

MIJN MUZIEK KOMT VAN EEN MUZIEKDIENST

Op de website stelt SABAM het zo: specifiek voor de horeca en de winkelsector zijn er muziekdiensten (zoals bijvoorbeeld Tunify, XMusix, DJ-Matic ...) beschikbaar die tegen een vast maandbedrag muziek aanbieden door middel van een muziekcomputer of via een online webapplicatie. Deze leveranciers hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten met SABAM, die hen de auteursrechtelijke toelating verleent om muziek te leveren in jouw onderneming. Je betaalt dus auteursrechten en een billijke vergoeding.

IK SPEEL MUZIEK VAN AUTEURS DIE NIET DOOR SABAM ZIJN VERTEGENWOORDIGD

Die muziek is rechtenvrij, het betalen van auteursrechten is niet vereist. Maar dat ontslaat je niet van het betalen van een billijke vergoeding. Wanneer je op een publieke plaats één noot muziek speelt, moet je namelijk een billijke vergoeding betalen.

IK MAAK GEBRUIK VAN EEN STREAMINGDIENST

SABAM heeft afspraken met streamingdiensten zoals Spotify, Deezer, Google Play, YouTube en nog een zevental andere. Die afspraken gelden enkel voor het privégebruik en niet voor het ‘commerciële’ gebruik in bijvoorbeeld een restaurant. Dat staat ook zo in de algemene voorwaarden van het contract dat je met deze diensten afsluit. Je mag dus geen muziek spelen van een streamingdienst in jouw horecazaak.

IK HEB EEN TELEVISIE IN MIJN ZAAK

SABAM heeft het exclusieve recht om auteursrechten te innen voor audiovisuele producties, zoals televisie-uitzendingen. Dat geldt ook voor projectieschermen die tijdelijk worden opgesteld om sportwedstrijden uit te zenden. Voor audiovisuele producties wordt geen billijke vergoeding gevraagd. Je moet dus een aanvraag doen bij SABAM. Dat geldt enkel als het gaat om sport-, nieuws- of informatieve programma’s.

IK ORGANISEER EEN PARTY, EEN EVENEMENT, FEEST …

Hiervoor doe je een aanvraag voor een tijdelijke activiteit bij SABAM en bij Honebel. Zelfs als het om een gesloten evenement gaat. Horecazaken die regelmatig feesten organiseren kunnen hiervoor gebruik maken van een jaartarief. Als je een nieuwjaarsavond organiseert met dansgelegenheid dan moet je ook hiervoor een aanvraag doen voor een tijdelijke activiteit bij zowel SABAM als bij Honebel.

IK ORGANISEER EEN CONCERT OF MUZIEKOPTREDEN IN MIJN RESTAURANT

Als je een liveoptreden organiseert dan moet je daarvoor wel auteursrechten betalen, maar geen billijke vergoeding. Want deze laatste geldt enkel voor het gebruik van opgenomen muziek. Speelt een dj muziek voor of na dat optreden, dan moet je daarvoor dus wel een billijke vergoeding betalen.

WANNEER MOET JE GEEN VERGOEDING BETALEN?

Auteursrechten vervallen 70 jaar na het overlijden van de auteur. Daarna wordt het werk publieke eigendom en dat betekent dat iedereen die dat wil het mag gebruiken, zonder een vergoeding te betalen. Praktisch: voor muziek van componisten en liedjes schrijvers die voor 1945 overleden zijn hoef je geen auteursrechten meer te betalen. Wel moet je een billijke vergoeding betalen voor het spelen van deze muziek in jouw zaak.