{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
PubliReportage

Biozuivel van Danone

Biologische producten worden steeds populairder en klanten vragen er op restaurant ook veel vaker naar. En daar wringt het schoentje, want ondanks het tegenwoordig heel transparante certificeringssysteem zijn consumenten en restaurants niet altijd even goed op de hoogte. We bekijken hier even de voordelen van bio en wat ‘biologisch’ precies inhoudt op het vlak van productie en landbouw. We doen dat met een sector die daar bijzonder gevoelig voor is, namelijk die van de zuivelproducten, en meer bepaald met een van de grootste spelers in die sector: Danone.

Een blaadje met twaalf sterren op een groene achtergrond. Dat is het intussen bekende Europese label voor biologische producten. Alle voedingsproducten uit de biologische landbouw die voorverpakt worden in de Europese Unie moeten dat logo op hun product zetten. Het garandeert dat een hele reeks strenge regels werd nageleefd en dat een onafhankelijke instelling dat heeft gecontroleerd. Onder het logo staat de code van die controle-instantie en een reeks traceerbaarheidscijfers zodat steeds kan worden achterhaald waar de gebruikte grondstoffen vandaan komen. Om het Europese biolabel te verkrijgen moet aan verschillende verplichtingen worden voldaan. Die regels gelden tijdens het hele traject van het product in kwestie. Dat traject begint uiteraard op de boerderij en gaat over een nog groter respect voor de natuur, de bodem en de dieren. Daarna volgen de verwerker van de grondstoffen, de verdeler en de opslagplaats. Een verwerkt voedingsproduct wordt beschouwd als biologisch wanneer ten minste 95% van de ingrediënten van agrarische oorsprong afkomstig zijn van biologische landbouw.

Duidelijke regels

Wat zijn nu concreet de verplichtingen van het Europese biolabel? De bekendste punten zijn natuurlijk het verbod op chemische-synthetische bemestingsmiddelen – die worden vervangen door organische meststoffen zoals mest of compost – en het verbod op chemischesynthetische pesticiden – die ook moeten worden vervangen door producten van natuurlijke oorsprong. Maar dat is niet alles. Veel aandacht gaat ook uit naar de gezondheid van de bodem, via bijvoorbeeld de verplichte meerjarige vruchtwisseling en een beperkt aantal dieren op een gegeven oppervlak.

Bovenop de huidige vereisten rond dierenwelzijn die in de zuivelsector gelden, moeten producenten ook rekening houden met enkele specifieke regels. Kalveren die geboren worden op een biologische boerderij moeten bijvoorbeeld minstens drie maanden kunnen drinken bij de moeder. Alle dieren moeten genoeg binnen- en buitenruimte krijgen waar ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Afhankelijk van de weersomstandigheden moeten ze buiten kunnen lopen. Hun voeding moet biologisch zijn en grotendeels afkomstig zijn van de boerderij zelf of van de regio. Antibiotica mogen enkel worden toegediend wanneer het echt niet anders kan, en ingrepen door de mens, zoals het afbranden van de horens, zijn enkel toegestaan wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor de gezondheid en veiligheid van de dieren.

Ook bij verwerkte producten zoals yoghurt staat het biolabel ervoor in dat alle regels werden nageleefd: geen kleurstoffen en uitsluitend natuurlijke aroma’s kunnen toegevoegd worden. Dat hele biocertificeringsproces beschermt onze bodems, verbetert het dierenwelzijn en vermindert de ecologische impact. 

Danone BIO

Bij Danone delen we de overtuiging dat de gezondheid van mens en planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gezonde voeding begint bij een gezonde planeet. Vanuit deze ‘One Planet. One Health.’ visie zet Danone zich in om gezondere en duurzamere eet- en drinkgewoonten te promoten. Biologische landbouw maakt deel uit van deze visie van duurzame voeding, omdat het één van de landbouwmodellen is die meer respect voor het milieu heeft. Dit is een goede sensibiliseringskans want zuivel wordt immers gegeten door iedereen, jong en oud! Melkproducten liggen bovendien op het kruispunt tussen verschillende productieprocedés en zijn tegelijk grondstof en eindproduct. Ze banen op die manier de weg naar een duurzame visie en duurzame landbouwmodellen.

Meer informatie op www.danone.be